icon home publicaties

Lezen is het tijdschrift voor professionals die leesbevordering in de praktijk vorm en inhoud geven. Het biedt voor verschillende leeftijdsgroepen en opleidingsniveaus de kennis en de praktijkvoorbeelden om leesbevordering en literatuureducatie aantrekkelijker en effectiever te maken. Natuurlijk is er ook volop aandacht voor auteurs, boeken en alle andere manieren waarop literatuur zich manifesteert. Onmisbaar op school, in de kinderopvang, in de boekhandel en de bibliotheek.

Lezen verschijnt vier keer per jaar. Een abonnement is kosteloos voor professionals die in Nederland werken met kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. Voor verzending van het tijdschrift buiten Nederland brengen wij een klein bedrag voor verzendkosten in rekening.